VLAGGENMAST ALS TOEGEVOEGDE WAARDE BIJ UW ONTWERP

Het ontwerp van een gebouw! Bij het ontwerpen van een gebouw denkt u misschien niet meteen aan vlaggenmasten. Toch is het al tijdens de ontwerpfase van belang dat u nadenkt over de plaats van een mast. Ook de hoogte en de uitvoering zijn van belang. Wanneer u al in bestekteksten vastlegt wat de kwaliteitseisen, de plaats, de hoogte, de materiaal en de uitvoering moeten zijn, biedt de mast toegevoegde waarde aan het pand. Wordt de mast in een later stadium pas geplaatst, dan bestaat de kans dat de mast wel eens een esthetisch storend element zou kunnen zijn ten opzichte van de architectonisch gewenste uitstraling van het pand.

Download HIER onze bestektekst betreffende Limeta vlaggenmasten.