VLAGGEN EN BANIEREN: EEN WARM WELKOM

Gemeente-landschapsarchitect! Als gemeente, provincie of landschapsarchitect wilt u bezoekers graag welkom heten. Citymarketing is essentieel om u te profileren en de concurrentie met omliggende gemeenten aan te gaan. Hang de vlag uit; verbeter het vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Maak u zichtbaar voor winkelend publiek, dagjesmensen en andere bezoekers. Met vlaggenmasten laat u aan iedereen weten dat uw gemeente de moeite waard is.

Limeta beschikt over de juiste kennis om u te ondersteunen op het gebied van citymarketing en in het bijzonder van outdoor signing. Een goed geplaatste vlaggenmast van de juiste hoogte is namelijk een effectief middel om bezoekers te attenderen op uw boodschap.