Wat is belangrijk bij de plaatsing van een vlaggenmast?

Belangrijk bij de plaatsing van de vlaggenmast is vooral de locatie. Moet de mast gezien worden vanaf een snelweg of een doorgaande weg die vlak langs het pand loopt?

Advies

Ons advies is om masten te plaatsen in oneven aantallen, dus bv een groepje van drie en niet te ver uit elkaar. Dit heeft mee attentiewaarde dan 3 losse vlaggenmasten verdeeld over het gehele terrein. Masten moeten ook weer niet te dicht bij elkaar geplaatst worden anders kunnen de vlaggen en banieren elkaar raken. Verder dient de locatie goed bereikbaar te zijn met een vrachtwagen indien wij de vlaggenmasten prefab plaatsen. De kraan op de vrachtwagen heeft een bereik van 12 meter.